Hari ini kita bersama-sama merayakan kelahiran Santa Perawan Maria, setelah ia dikandung dalam rahim ibunya dan tumbuh di sana selama sembilan bulan. Ia dilahirkan dari ibunya, Santa Anna, murni tanpa dosa. Maria dipersiapkan dan dirancang istimewa, menjadi Bunda Yesus Sang Penebus.

Kasih Maria kepada Allah begitu sempurna, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih keibuan yang sempurna yang telah ia tunjukkan kepada Putranya, dan ketaatannya pada kehendak Bapa, dan berdiamnya Roh Kudus di dalam dirinya.

“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel” yang berarti: Allah menyertai kita (Matius 1:23).

Sebarkan artikel ini